Vergoeding orthopedisch schoeisel zorgverzekeraar

Wie last van voetproblemen heeft, vindt een uitkomst in orthopedische schoenen of steunzolen. Over het algemeen worden deze producten voor het grootste gedeelte vergoed door de zorgverzekering. Orthopedisch schoeisel is namelijk grotendeels opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat iedereen in Nederland met een zorgverzekering er recht op heeft. Het is belangrijk om te weten dat er deels een eigen bijdrage geldt voor orthopedisch schoeisel zoals aangepaste schoenen en steunzolen. De eigen bijdrage voor kinderen onder de 16 jaar in 63 euro in 2023. Voor volwassenen geldt een eigen bijdrage van 126 euro.

Dekking orthopedische producten

De orthopedische producten zoals schoeisel en steunzolen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij is het nodig om deels een eigen bijdrage te betalen. Bovendien is het goed om rekening te houden met het eigen risico. Wanneer het eigen risico nog niet volledig verbruikt is, is het dus noodzakelijk om bovenop de eigen bijdrage een deel van de kosten zelf te betalen binnen het eigen risico. Is het eigen risico al verbruikt? Dan vergoedt de basisverzekering alles.

Aanvullend verzekerd?

Het is ook mogelijk om een aanvullende verzekering voor orthopedisch schoeisel af te sluiten. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde, maar de aanvullende verzekering kan per verzekeraar verschillen. De zorgverzekeraars mogen namelijk zelf bepalen wat zij opnemen in hun aanvullende pakketten. Bij zo’n aanvullende verzekering wordt de eigen bijdrage meestal helemaal gedekt. Om deze reden kan het lonen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten als men periodiek nieuwe orthopedische schoenen of steunzolen nodig heeft.

Zorgcontracten

Als medisch aanbieder hebben wij contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Daardoor worden de schoenen of steunzolen over het algemeen volledig vergoed door de basisverzekering. Als wij geen contract hebben met de zorgverzekeraar, is de vergoeding een stuk lager. Dit maakt niet uit voor de eigen bijdrage. Afhankelijk van de polis declareren wij de kosten direct bij de zorgverzekeraar, of is het nodig om het bedrag eerst zelf te betalen en dan te declareren bij de verzekeraar.

Verstrekkingen

Bij een eerste verstrekking is het noodzakelijk dat een medisch specialist de producten voorschrijft. Dat kan bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, dermatoloog of reumatoloog zijn. In het algemeen kunnen herhalingsparen daarna zonder toestemming worden geleverd. Na de eerste verstrekking biedt de zorgverzekeraar eens in de 18 maanden een herhalingspaar, zonder dat daarvoor een aanvraag vooraf nodig is.

Het is ook mogelijk om eens per drie jaar een reservepaar aan te vragen. Dat mag tot drie maanden na de verstrekking van het eerste paar schoenen. Indien nodig kunnen we tijdens het bezoek aan ons verder voorzien van informatie. Het is goed om te weten dat het eigen risico los staat van de eigen bijdrage. Het eigen risico bedraagt in 2023 385 euro.

Wij hebben een contract met de volgende verzekeraars:

 • Achmea
 • Aegon
 • Agis
 • Allianz
 • Anderzorg
 • Avero
 • CZ
 • De Amersfoortse
 • Fortis
 • Groene Land
 • Menzis
 • OZF
 • Salland
 • Trias
 • Univé
 • VVAA
 • Zilveren Kruis